System lokalizacji pojazdów w WC Serwis

W celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności i podniesienia jakości świadczonych usług WC Serwis zaimplementował System Monitorowania Obiektów SMOK. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom monitorowanie pozycji geograficznej pojazdu, jego prędkości i kierunku poruszania się w czasie rzeczywistym. Flota pojazdów została również wyposażona w system kontroli poziomu paliwa.

więcej

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o - Zabrze

W konsekwencji wygranego przetargu Elte GPS Sp. z o.o. zrealizowało zamówienie na wdrożenie systemu lokalizacji GPS dla Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o w Zabrzu. Konsorcjum zakupiło i utrzymuje niezależną stację bazową z oprogramowaniem serwerowym, dzięki czemu może samodzielnie korzystać z Systemu Monitorowania Obiektów Kraków (SMOK).

więcej

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej realizuje kompleksowo obsługę kolejową AMP SA i firm w obrębie jej bocznicy. Ponadto Kolprem wypełnia zadania m. in. z zakresu realizacji przewozów kolejowych. Mając na uwadze chęć usprawnienia realizacji wymienionych powyżej zadań oraz zapewnienie stałego wzrostu świadczonych usług Kolprem wyposażył swój tabor kolejowy w system SMOK służący do monitoringu lokomotyw.

więcej

Armada - Fleet Management S.A. - Katowice

Działająca w Katowicach firma Armada - Fleet Management S.A. od 13 lat zapewnia profesjonalne, kompleksowe oraz nowoczesne zarządzanie parkiem samochodowym przedsiębiorstw. Spółka ta wyposażyła flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK.

więcej

Ergopol Sp. z o.o. - Katowice

Katowickie przedsiębiorstwo Ergopol zaopatrzyło flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK. System wraz z oprogramowaniem - aplikacjami GPS Monitor i Rejestr GPS - umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym pozycji i prędkości pojazdu na mapie, jak również bieżący zapis i archiwizację zarejestrowanych danych. Dodatkowo system SMOK odbiera sygnały z akcesoriów służących do kontroli poziomu paliwa.

więcej

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zakupił urządzenia do monitorowania pojazdów oferowane przez Elte GPS Sp. z o.o. W celu zapewnienia szybkiej i łatwej obsługi informacji zbieranych przez system SMOK stworzono czytelne i uniwersalne oprogramowanie.

więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Katowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w zakresie m. in. letniego oraz zimowego utrzymania dróg, odbioru transportu czy utylizacji odpadów. Spółka wykonuje usługi własnym sprzętem specjalistycznym. Katowickie MPGK w celu usprawnienia powyższych zadań wyposażyło flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK.

więcej

MTL ASCO Sp. z o.o. - Gliwice

Znajdująca się w Gliwicach spółka MTL ASCO od piętnastu lat działa w branży urządzeń transportu wewnętrznego, zarówno po stronie sprzedaży, jak i przy obsłudze posprzedażnej. Śląska spółka mając na uwadze zapewnienie stałego wzrostu świadczonych usług zakupiła i wdrożyła system GPS służący do monitorowania pojazdów.

więcej

Monitoring GPS w PWiK Częstochowa

Częstochowskie przedsiębiorstwo dostarcza wodę siecią magistrali i rurociągów rozdzielczych o łącznej długości 2248 km, co czyni je drugą co do wielkości w Polsce siecią wodociągową. W początkach 2010 roku PWiK w Częstochowie wyposażyło w system lokalizacji obiektów SMOK swoją flotę samochodów serwisowych.

więcej

Monitoring GPS lokomotyw w ISD Huta Częstochowa

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. jest firmą o ponad 100-letniej tradycji hutniczej w Częstochowie. Tabor spółki wyposażony został w system monitorowania obiektów SMOK, którego podstawę stanowi bieżący podgląd na mapie pozycji, prędkości i kierunku poruszania się lokomotyw oraz archiwizacja danych o przebiegu i czasie pokonania wykonanych kursów.

więcej

System lokalizacji pojazdów w Remondis Oddział Częstochowa

We flocie samochodowej częstochowskiego oddziału firmy Remondis oraz filii w Ogrodzieńcu i Radomsku wdrożony został system monitorowania obiektów SMOK. Jego podstawę stanowi monitorowanie lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz archiwizacja danych o przejechanych trasach i czasie ich pokonania. System umożliwia także monitorowanie zużycia paliwa za pomocą odpowiednich akcesoriów.

więcej

Monitoring samochodów w Dospel - Częstochowa

Spółka Dospel specjalizuje się obecnie w stystemach wentylacyjnych do zastosowań domowych oraz dla przemysłu, wciąż doskonaląc swoje technologie i poszukując nowych rozwiązań. Międzynarodowy charakter firmy powoduje potrzebę rozbudowanej sieci przedstawicieli handlowych, której sprawne funkcjonowanie warunkuje dalsze sukcesy przedsiębiorstwa. W efekcie we flocie pojazdów przedstawicieli handlowych został wdrożony system monitorowania pojazdów SMOK, bazujący na bieżącej lokalizacji samochodu.

więcej

ZAUFALI NAM