Więcej informacji

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o - Zabrze

W konsekwencji wygranego przetargu Elte GPS Sp. z o.o. zrealizowało zamówienie na wdrożenie systemu lokalizacji GPS dla Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrzu. Konsorcjum zakupiło i utrzymuje niezależną stację bazową z oprogramowaniem serwerowym, dzięki czemu może samodzielnie korzystać z Systemu Monitorowania Obiektów Kraków (SMOK). W takim wypadku na rzecz dostawcy systemu nie są ponoszone żadne inne opłaty abonamentowe. Oprócz podstawowych sterowników przesyłających do bazy informacje o położeniu geograficznym monitorowanych obiektów, w pojazdach floty konsorcjum zamontowano dodatkowe czytniki umożliwiające m. in. identyfikację kierowców. Ponadto Konsorcjum Ochrony Kopalń zakupiło także przenośne sterowniki pojazdowe zamieszczone w autonomicznej obudowie, co pozwala na ich łatwe przenoszenie i umieszczanie w dowolnie wybranym pojeździe. Całość informacji zbieranych przez system GPS SMOK wsparła pracowników śląskiego KOK-u w podniesieniu jakości i efektywności usług.

ZAUFALI NAM