Więcej informacji

System lokalizacji pojazdów w WC Serwis

Firma WC Serwis w Zabrzu istnieje od 1996 roku, a swoje usługi oferuje na terenie całego kraju dzięki sieci przedstawicielstw regionalnych. Jej głównym przedmiotem działalności jest wynajem toalet przenośnych wraz z pełnym serwisem asenizacyjnym, sanitarnym i technicznym. Firma obsługuje największe imprezy kulturalne w Polsce m.in. przystanki Woodstock czy Global Gathering - największy festiwal muzyki elektronicznej na świecie.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności i podniesienia jakości świadczonych usług WC Serwis zaimplementował System Monitorowania Obiektów SMOK. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom monitorowanie pozycji geograficznej pojazdu, jego prędkości i kierunku poruszania się w czasie rzeczywistym. Flota pojazdów została również wyposażona w system kontroli poziomu paliwa. Poprzez proces logowania się kierowców do systemu przy użyciu pastylki „Dallas” generowane są informacje o momencie rozpoczęcia i zakończenia jazdy, co pozwala kontrolować czas pracy kierowców. System odpowiednio archiwizuje napływające dane z pojazdów tworząc rozległą bazę danych, dzięki czemu przy użyciu odpowiedniego oprogramowania mamy dostęp do szeregu raportów i zestawień według określonych kryteriów.

WC Serwis w szczególny sposób zwraca uwagę na to, aby oferowane systemy sanitarne były komfortowe oraz czyste. W pojazdach zgodnie z potrzebą Klienta rejestrowany jest sygnał pracy pomp tj. moment oczyszczania zbiorników toalet. Takie informacje dają klarowny obraz z jaką częstotliwością i kiedy następował serwis asenizacyjny i pozwalają zapobiegać sytuacjom przepełnienia zbiorników, a w związku z tym obniżenia komfortu użytkowania przenośnych toalet. Pozwala to jednocześnie na kontrolę pracowników pod kątem jakości wykonywanej usługi. Podsumowując system stanowi nieocenione narzędzie pomocne podczas planowania oraz zarządzania zapleczem sprzętowym i zasobami ludzkimi.

ZAUFALI NAM