Więcej informacji

Monitoring GPS lokomotyw w ISD Huta Częstochowa

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. jest firmą o ponad 100-letniej tradycji hutniczej. Należąca od 2005 r. do międzynarodowej Grupy ISD spółka jest największym i najnowocześniejszym krajowym producentem blach grubych, rur bez szwu i konstrukcji stalowych. W wyniku współpracy z firmą Newag dwie lokomotywy SM42 z taboru Huty zmodernizowane zostały na 6DG. Wyposażono je w system monitorowania obiektów SMOK, którego podstawę stanowi bieżący podgląd na mapie pozycji, prędkości i kierunku poruszania się lokomotyw oraz archiwizacja danych o przebiegu i czasie pokonania wykonanych kursów. W zmodernizowanych lokomotywach zamontowane zostały cyfrowe tachografy ET-Tacho/Kol służące do pomiaru i rejestracji prędkości oraz przebytej drogi. Dzięki podłączeniu do komputera pokładowego możliwa jest precyzyjna lokalizacja miejsca i określenie czasu zarejestrowanych zdarzeń w programie GPS Monitor oraz ich późniejsza analiza w Rejestrze GPS. Dedykowane oprogramowanie pozwala w sposób prosty i intuicyjny przeglądać i przeszukiwać zapisane w bazie dane, dostarcza czytelnych zestawień na potrzeby logistyki i administracji - wspomaga optymalizację zarządzania personelem i zapleczem technicznym, wpływa na zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM