Więcej informacji

Ergopol sp. z o.o. - Katowice

Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ergopol sp. z o.o. prowadzące prace inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej specjalizuje się w budowie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, budowie wodociągów, w pracach ziemnych oraz robotach inżynieryjnych z towarzyszącą infrastrukturą obiektową. Śląskie przedsiębiorstwo zaopatrzyło flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK. System wraz z oprogramowaniem - aplikacjami GPS Monitor i Rejestr GPS - umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym pozycji i prędkości pojazdu na mapie, jak również bieżący zapis i archiwizację zarejestrowanych danych. Dodatkowo system SMOK odbiera sygnały z akcesoriów służących do kontroli poziomu paliwa. Wszystkie informacje przesyłane są na serwer za pośrednictwem transmisji GPRS. Napływające informacje obsługiwane są przez odpowiednie oprogramowanie, które ułatwia i przyspiesza korzystanie z bazy. Oferowane przez firmę Elte GPS rozwiązania wspomagają zarządzanie personelem oraz zapleczem sprzętowym, a także pozwalają na obniżanie kosztów utrzymania własnych środków transportu.

ZAUFALI NAM