Więcej informacji

MTL ASCO sp. z o.o. - Gliwice

Znajdująca się w Gliwicach spółka MTL ASCO od piętnastu lat działa w branży urządzeń transportu wewnętrznego, zarówno po stronie sprzedaży, jak i przy obsłudze posprzedażnej. Śląska spółka, mając na uwadze zapewnienie stałego wzrostu świadczonych usług zakupiła i wdrożyła system GPS służący do monitorowania pojazdów. Podstawą tego systemu jest bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Dzięki specjalnie stworzonemu programowi w łatwy i czytelny sposób można przedstawić przesłane przez system SMOK informacje, np. w postaci tabel, wykresów bądź zestawień. Ponadto zastosowanie odpowiednich kryteriów powoduje, iż widoczne są tylko te dane, których użytkownik potrzebuje - np. może obserwować jeden wybrany pojazd. Uzyskane w ten sposób informacje są wartościowym źródłem na potrzeby logistyki, przyczyniają się do usprawnienia zarządzania flotą pojazdów.

ZAUFALI NAM