Więcej informacji

System lokalizacji pojazdów w Remondis Oddział Częstochowa

Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się kompleksową gospodarką wodną i recyklingiem, Remondis, dysponuje rozbudowaną siecią ponad 500 oddziałów na całym świecie i działa w 26 krajach europejskich oraz w Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Australii. We flocie samochodowej częstochowskiego oddziału firmy oraz filii w Ogrodzieńcu i Radomsku wdrożony został system monitorowania obiektów SMOK. Jego podstawę stanowi monitorowanie lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz archiwizacja danych o przejechanych trasach i czasie ich pokonania. System umożliwia także monitorowanie zużycia paliwa za pomocą odpowiednich akcesoriów, a dzięki podłączeniu do przystawki odbioru mocy w śmieciarkach pozwala również na bieżącą kontrolę ich parametrów eksploatacyjnych. Oddział częstochowski zakupił również oprogramowanie serwerowe umożliwiające samodzielną obsługę systemu, stając się tym samym użytkownikiem niezależnym od dostawcy systemu. Napływające ze sterownika informacje przetwarzane są przez dedykowane oprogramowanie, umożliwiające intuicyjne poruszanie się po zebranej bazie danych - przeglądanie, przeszukiwanie i wyświetlanie według wybranych kryteriów, co ułatwia odnalezienie danych, których użytkownik potrzebuje. Możliwe jest tworzenie raportów i zestawień w formie tabelarycznej bądź graficznej, co ułatwia analizę zebranych informacji, stanowiących nieocenione źródło na potrzeby logistyki, ułatwia administrację zasobami ludzkimi i sprzętowymi i sprzyja obniżeniu kosztów prowadzenia działalności.

ZAUFALI NAM