Więcej informacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - Katowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w zakresie m.in. letniego oraz zimowego utrzymania dróg, odbioru transportu czy utylizacji odpadów. Spółka wykonuje usługi własnym sprzętem specjalistycznym. W celu usprawnienia swojej działalności katowickie MPGK wyposażyło flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawą tego systemu GPS jest bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Zapisane przez program informacje można przeszukiwać i wyświetlać na ekranie w formie tabel i zestawień na podstawie wybranych przez siebie kryteriów - przykładowo według okresu czasu, obszaru lub konkretnego pojazdu. Wybór odpowiednich kryteriów sprawia, że wyświetlanie są tylko te dane, których uprawniony użytkownik systemu potrzebuje. Baza danych dostarcza wielu cennych informacji, dzięki którym zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym śląskiej firmy staje się łatwiejsze i efektywniejsze.

ZAUFALI NAM