Więcej informacji

Monitoring samochodów w Dospel - Częstochowa

Spółka Dospel z siedzibą w Częstochowie wyewoluowała z powstałego w 1974 roku zakładu usługowego. Specjalizuje się obecnie w systemach wentylacyjnych do zastosowań domowych oraz dla przemysłu, wciąż doskonaląc swoje technologie i poszukując nowych rozwiązań, co gwarantuje jej stały dynamiczny rozwój i poszerzenie obszaru działalności o liczne filie i oddziały, także zagraniczne. Międzynarodowy charakter firmy powoduje potrzebę rozbudowanej sieci przedstawicieli handlowych, której sprawne funkcjonowanie warunkuje dalsze sukcesy przedsiębiorstwa. W efekcie we flocie pojazdów przedstawicieli handlowych został wdrożony system monitorowania pojazdów SMOK, bazujący na bieżącej lokalizacji samochodu. Informacje o pozycji geograficznej, prędkości poruszania się i kierunku, a także przebytej trasie i czasie jej pokonania zapisywane są w dedykowanym do systemu oprogramowaniu. Pozwala ono na szybkie i intuicyjne zarządzanie zgromadzonymi zasobami danych - zastosowanie kryteriów ułatwia wyszukiwanie i tworzenie zestawień, pozwala na selekcję wyświetlanych informacji, zwiekszając tym samym ich przydatność dla logistyki i administracji. System ułatwia zarządzanie personelem i zasobami sprzętowymi, sprzyja obniżeniu kosztów i podniesieniu jakości usług częstochowskiej spółki.

ZAUFALI NAM